Hola! Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar l'ús d'aquesta web. Així podem millorar la teva experiència de navegació i ús, a més de poder mostrar-te contingut publicitari del teu interès. En continuar navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies

Política de Privacitat

Introducció

Aquesta política de privacitat s'ha desenvolupat tenint en compte les disposicions de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal vigent, així com el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre 27 d'abril de 2016 a la protecció dels individus en relació amb el tractament de dades personals i el moviment d'aquestes dades, en la RGPD.

Aquesta política de privacitat està destinat a informar als titulars de les dades personals, per a quina informació és ser aspectes específics relacionats amb el tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats de la tractaments, dades de contacte per a l'exercici de drets que assisteixin a ell, els terminis per a la conservació de la informació i seguretat, entre altres coses.


Responsable del tractament

En termes de protecció de dades AGRI-RAM S.L., ha de ser considerat responsable del tractament, en relació amb els tractaments/fitxers identificats en aquesta política, concretament a la secció de dades.

A continuació es presenten les dades identificatives del titular d'aquesta web:

Director: AGRI-RAM S.L.

Adreça postal: Camino de BELL-LLOC s/n, 25221, ELS ALAMÚS, els (Lleida).

Adreça electrònica: agriramsl@gmail.com

 

Tractament de dades

Les dades personals sol·licitades, si escau, consisteixen només les estrictament necessàries identificar i adreçar la sol·licitud formulada pel titular del mateix, d'ara endavant l'interessat. Aquestes dades seran tractades de manera justa, legal i transparent, en relació amb la persona interessada. D'altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats específiques, explícites i legítimes, no ser tractades posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada parts interessades serà adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas i s'actualitzarà quan sigui necessari.

El titular de les dades han de ser informats, abans de la recollida de les dades, els extrems General cobert en aquesta política de manera que pot proporcionar el consentiment exprés, precisa i inequívoca al tractament de les dades, d'acord amb el següent aspectes.


Finalitats del tractament.

Les finalitats explícites que se celebren cada un dels tractaments estan recollides en les clàusules informatives incorporats en cadascuna de les formes de recollida de dades (formularis web, formularis de paper, frases o cartells i notes de reunió ).

No obstant això, les dades de la persona interessada es processaran per l'únic propòsit d'oferir una resposta eficaç i respondre a les peticions fetes per l'usuari especificat al costat de la opció, servei, forma o ingesta sistema dades que utilitzen el titular.


Legitimació

Per regla general, abans del tractament de dades personals, AGRI-RAM S.L. obté el consentiment exprés i inequívoc del titular dels mateixos, mitjançant la incorporació de clàusules del consentiment en sistemes diferents de recollida de informació.

 

No obstant això, en cas que no requereix el consentiment de la persona interessada, la base legitimadora de tractament cobert per AGRI-RAM S.L. és l'existència d'un dret o legislació específica que autoritza o requereix el tractament de les dades de la persona interessada.

 


Destinataris

Com a norma general, AGRI-RAM S.L. no procedir a la transmissió o comunicació de dades a tercers, excepte com que legalment, no obstant això, en cas necessari, aquestes comunicacions cessions o dades s'informa a la persona interessada a través de la consentiment informat les clàusules contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

 


Procedència

En general, les dades personals es recullen directament sempre interessat, no obstant això, en certes excepcions, les dades poden ser recollits a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de la persona interessada. En aquest sentit, aquesta final es transferiran a la persona interessada a través del consentiment informat clàusules contingudes en la informació recollida de diferents itineraris i en un termini raonable, una vegada obtingudes les dades i a l'últim termini d'un mes.

 


Terminis de conservació

La informació recollida de l'interessat es mantindrà sempre que sigui necessari complir les finalitats per a les quals es van recollir les dades personals, per tal que, un cop aconseguit el propòsit, que les dades es cancel·laran. Aquesta anul·lació es traduirà en el bloqueig de les dades només està disponible al sector públic, jutges i tribunals, atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament mantenir, durant el període de limitació d'aquests complert l'esmentat termini es procedir a la destrucció de la informació.

Per obtenir informació, terminis legals per a la preservació d'informació sobre diferents temes seguit s'indiquen:

  

DOCUMENT

TERME

REF. LEGAL

Documentació de treball o naturalesa relacionats amb la seguretat social

4 anys

L'article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000 de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre Social

Documentació comptable i fiscal per a finalitats comercials

6 anys

Article 30 codi comerç

Documentació comptable i fiscal per a efectes fiscals

4 anys

Articles 66 a 70 tributari General

Control d'accés als edificis

1 mes

Instrucció 1/1996, de l'AEPD

Videovigilància

1 mes

Instrucció 1/2006 de l'AEPD

Llei orgànica 4/1997

 


Dades de navegació.

En relació amb les dades de navegació que poden ser tractats mitjançant el lloc web, on reculls dades subjectes a la normativa, es recomana que la política de galeta publicat al nostre lloc web.


Drets dels interessats.

La legislació sobre protecció de dades ofereix una sèrie de drets a les parts interessades o titulars de les dades, els usuaris del lloc web o els usuaris de les xarxes socials perfils S.L. deAGRI-RAM.

Aquests drets que assisteixen a les persones afectades són les següents:

-          Dret d'accés: el dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent processats, la finalitat del tractament és dur a terme, les categories de dades preocupats, els destinataris o categories de destinataris en el termini de conservació i l'origen d'aquestes dades.

 

-          Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de dades personals inexactes o incompletes.

 

-          Llei de supressió: dret a obtenir la supressió de dades en els casos següents:

o Quan les dades ja no és necessari per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats

o Quan el titular del mateix treure el consentiment

o Quan l'interessat s'oposa al tractament

o Quan ells deu ser esborrada segons obligació legal

o Quan les dades obtingudes d'acord amb un servei de la societat de la informació basada en les disposicions de l'article 8 par. 1 del Reglament Europeu de protecció de dades.